Değerlerimiz - Kalite Yönetimi

Gürle Suni Deri olarak, ürettiğimiz ürünleri global anlamda öncü ve yenilikçi eserler olarak tasarlarız. Konsepten tasarıma, üretimden, sevkiyata kadar tüm aşamalarda bu anlayışla hareket ederiz.

Şirketimiz güven kazanmayı tüm diğer kazançların üstünde tutar. Bizce sürdürülebilir başarının en temel öğesi ve kurum kültürümüzün en önemli değeri; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bize olan güvenidir. Aynı şekilde Gürle Suni Deri, her kademedeki çalışanının kurum adına ve bireysel olarak etik kurallara ve hukuka uygun hareket etmesini şart koşar.

Gürle Suni Deri olarak yürüttüğümüz tüm projelerde, buna bağlı ve bundan bağımsız tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma saygı ön planda gelir. Her türlü aktivitemizin çevre üzerindeki etkilerini maksimum şekilde gözlemler ve oluşabilecek negatif etkileri minimize etmek için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu kabul ederiz.

Misyon & Vizyon

Toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci ile katma değeri yüksek suni deri ürünleri üreterek, insanların yaşam kalitelerini yükselten, çalışanlarına değer sağlayan, sürekli iyileştirmeyi ilke edinen dünya şirketi olmak.

Moda trandlerini takip en, yenilikçi, sektörü yönlendiren, müşteri memnuniyetine öncelik veren, kaliteden ödün vermeyen ve ülke kalkınmasına katkıda bulunarak sektörün öncü kuruluşu olmak.